ICT vanaf groep 1

ICT vanaf groep 1

Leren werken met de computer

We zetten ICT actief in binnen ons onderwijs en leren kinderen stapsgewijs vanaf groep 1 te werken met de computer. In de groepen 4 t/m 8 maken alle kinderen ook gebruik van een tablet. De kinderen verwerken op de tablet de aangeleerde stof tijdens o.a. de reken- en taallessen. Hiervoor maken we gebruik van speciaal ontworpen opgaven die nauw aansluiten op de methoden die wij voor de diverse vakken gebruiken. De leerkracht kan via een overzicht op zijn/haar eigen computer bijhouden wat de kinderen maken en wat het resultaat hiervan is. Bij het gebruik van de tablets zijn er veel mogelijkheden om te differentiëren en kunnen kinderen veel oefenen met de lesstof en hun eigen doelen.