Creatief bezig zijn

Creatief bezig zijn

Leren jezelf te uiten en uit te drukken

Er is veel ruimte voor kunstzinnige, beeldende vorming. Van toneel tot muziek tot handvaardigheid. We leren kinderen zich uit te drukken en creatief bezig te zijn. Onze school neemt deel aan het kunst- en cultuurprogramma van KUVO laat kinderen kennismaken met podiumkunsten, beeldende kunst, erfgoed en muziek. Zij gaan zelf gedurende hun schoolloopbaan actief aan de slag met de diverse disciplines. Ook staan muzieklessen bij ons structureel op het programma en besteden wij aandacht aan jezelf presenteren en deelnemen aan een voorstelling op het podium van de school.