Waar we voor staan

Waar we voor staan

Ons kompas

Vertrouwen is de basis voor groei

Vertrouwen in jezelf en de ander is de basis voor groei. We zorgen voor een veilige leeromgeving waar ieder kind met zijn of haar talent aan de slag kan gaan. Kinderen leren bij ons keuzes te maken, planmatig hun doelen te bereiken en hier zelfstandig naar te handelen.

Verschillen zijn waardevol en leerzaam

We zijn een openbare school. Ieder kind is bij ons welkom, ongeacht geloof of achtergrond. We leren kinderen geen onderscheid te maken en verschillen te zien als waardevol. Zo gaan we het gesprek aan met elkaar en leren we de ander te begrijpen.

Samen kun je meer bereiken

Waar de een moeite mee heeft kan de ander juist het verschil maken. Hier op school helpen we elkaar. Zo komt iedereen vooruit.

Met creativiteit kun je veel oplossen

We dagen kinderen uit om zelf of samen oplossingen te bedenken. Zo stimuleren we creatief denken en zorgen we ervoor dat kinderen een flexibele, zelfstandige houding ontwikkelen.