Daltononderwijs

Daltononderwijs

Zelfstandig en planmatig werken

We zorgen voor een uitdagende leeromgeving passend bij ieder kind. Kinderen leren zelfstandig te werken, terug te kijken en planmatig hun taken uit te voeren.

Trots op wie je bent

Daltononderwijs biedt een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding. Wij geven  inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Onze leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en weten hoe ze slim kunnen (samen)werken en hun doelen kunnen behalen. Leerlingen op de Achtsprong wachten niet af, maar durven een stap te zetten. Ze hebben vertrouwen in eigen kunnen en zijn daadkrachtig in hun handelen, en zijn creatief in denken en doen. Ze kiezen hun eigen weg met goede argumenten en zijn trots op wie ze zijn!

Vijf pijlers

De vijf pijlers die binnen ons onderwijs centraal staan zijn:
  1. Samenwerking
  2. Vrijheid en verantwoordelijkheid
  3. Effectiviteit
  4. Zelfstandigheid
  5. Reflectie
Op www.dalton.nl leest u meer informatie over daltononderwijs.